Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Utrecht PO TPO 3 Zuid/Zuidwest

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. We vinden de samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), ouders en kinderen heel belangrijk en werken met elkaar samen vanuit de kernpartneraanpak

We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over ons verhaal en onze werkwijze verwijzen we naar onze website www.swvutrechtpo.nlAlleen met elkaar bereiken we het beste voor ieder kind, daar zijn we van overtuigd. 

Yvon den Ouden

Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

"Gewoon luisteren, écht luisteren. Naar alle partijen en zonder oordeel. Dat is waar het voor mij begint. Door écht te luisteren én het perspectief van de ander te durven zien wordt vaak mooi duidelijk wat er speelt en wat de echte vraag is.

En als de vraag helder is: Aan de slag! Met elkaar, betrokken en in openheid. Zeg wat je doet en doe wat je zegt. Dat is voor mij ‘goed voor elkaar’."

yvondenouden@swvutrechtpo.nl

Maartje Bakker

Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest, Themaverbinder Doorgaande Lijn PO-VO, voorzitter Team PO-VO

maartjebakker@swvutrechtpo.nl

Sanne Verbruggen

Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

'“Elk kind verdient zijn mooiste versie van de wereld om hem heen”. Ik wil daar graag aan bijdragen! Daarbij zie ik de kracht van de samenwerking met scholen, ouders en andere kernpartners. Door de tijd te nemen om echt te kunnen “zien en horen” wat er nodig is en stil te staan bij dat wat een kind nodig heeft, kunnen we gezamenlijk met de handen “ineen” bergen verzetten!'

sanneverbruggen@swvutrechtpo.nl

Maaike Blom

Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest, Medewerker Team Jonge Kind

‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij dat we in verbinding met elkaar en met oog voor elkaar op zoek gaan naar de vragen die spelen bij en rondom een kind. Dat doen we sámen: samen met het kind, de leerkracht(en), met zijn of haar ouders, met de intern begeleider en belangrijke anderen die bij kunnen dragen aan het creëren en organiseren van het best passend onderwijs. Als een kind (weer) goed in zijn/haar vel zit, als een leerkracht voelt dat zij/hij de leerling weer verder kan helpen groeien, als ouders vertrouwen hebben en een tevreden kind uit school zien komen, dan ga ik voldaan en met een grote glimlach weer op weg naar de volgende vraag.

maaikeblom@swvutrechtpo.nl

Hilke Bakker

Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

‘Goed voor elkaar’ betekent voor mij samenwerken. Met collega’s, intern begeleiders, leerkrachten (en soms ook leerlingen zelf), ouders en eventueel kernpartners, ieder vanuit zijn eigen perspectief en eigenaarschap, bekijken wat werkt, belemmert en nog verder nodig is aan ondersteuning en begeleiding. Door samen te werken kun je vaak meer bereiken.

hilkebakker-kuijpers@swvutrechtpo.nl

Pamela Bongers

Consulent TPO 3 Zuid/Zuidwest

In mijn rol als consulent wil ik samen met de kinderen, ouders, leerkrachten en overige betrokkenen kijken naar wat nodig is om een passende onderwijsplek met een passend aanbod te realiseren. Door samen te werken en elkaar daadwerkelijk te zien en te horen, kunnen we door het combineren van onze verschillende kennis en ervaringen tot een waardevolle bijdrage komen. Zo werken we samen aan passend basisonderwijs voor alle kinderen in Utrecht en hebben we het ‘goed voor elkaar’. Ik kijk er naar uit om met jullie in gesprek te gaan en samen te doen wat nodig is.

pamelabongers@swvutrechtpo.nl