Groep 6

Klassenouders

Klassenouder groep 6A
Klassenouder groep 6B

Deze pagina wordt nog aangevuld met aanvullende informatie! Voor meer informatie over de vakken van groep 6 kunt u contact met ons opnemen.

Lezen

Groep 6 lezen placeholder tekst

Ga samen met uw kind naar de bibliotheek en kies geschikte boeken uit:

1.

Zorg voor een passend leesniveau. Te makkelijk werkt demotiverend en te moeilijk kan juist frustratie opwekken. De leerkracht kan vertellen welk AVI- niveau uw kind beheerst.

2.

Zorg voor interessante boeken. Houdt uw kind van ridders? Zoek samen een boek uit over ridders. Ook informatieve boeken zijn goed voor de leesontwikkeling van uw kind. U kunt de medewerkers van de bibliotheek om hulp vragen.

3.

Stel vragen over het boek. Gebruik bovenstaande vragen ter inspiratie.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip 6 placeholder tekst

Rekenen

Rekenen placeholder groep 6

 

Getalrelaties en getalbegrip

In groep 4 spelen getalrelaties en getalbegrip een belangrijke rol. De kinderen oefenen met de verschillende betekenissen van getallen en met de telrij. Bij het tellen gaat het om het heen en terug tellen tot 100 en tellen met sprongen van 2,5 en 10. Hierbij wordt de getallenlijn gebruikt. Getalbegrip houdt in dat kinderen beseffen dat iets met die getallen kunt doen: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en (ver)delen.

Optellen en aftrekken

Het optellen en aftrekken wordt uitgebreid naar 100. Hiervoor wordt de getallenlijn gebruikt. Kinderen oefenen hierop de rijgende aanpak. De 10-sprong speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de rijgmethode laat je met eerste getal heel, het tweede getal rijf je er in stukken aan vast. Bij 38 + 25 reken je dus eerst 38 + 20 uit. Daarna verdeel je 5 in stukken, dit kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende oplossingsstrategieën mogelijk. Doordat kinderen hun aanpakken vergelijken, leren ze een werkwijze te kiezen die bij hen past.

Vermenigvuldigen en delen

In groep 4 worden de tafels en het keerteken geïntroduceerd. De kinderen leren de eenvoudige tafels: 2,3,4,5 en 10 en er wordt een start gemaakt met moeilijkere tafels (6,7,8 en 9). Bij de tafels gaat het niet om de rijtjes, maar leren de kinderen hoe ze met behulp van strategieën tafelsommen handig kunnen oplossen. De kinderen ontdekken dat bij het tegelplein twee sommen horen: 2 x 5 en 5 x 2. Tevens wordt er kennis gemaakt met eenvoudige verdeelsommen.

Automatiseren en memoriseren

Zowel bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen als (ver)delen wordt automatiseren belangrijk. Automatiseren betekent dat kinderen de sommen nog niet uit hun hoofd hoeven te kennen, maar nog een tussenstap mogen maken. Bijvoorbeeld: 6 x x5 mag via 5  x 5 worden uitgerekend. Memoriseren betekent dat de kinderen het antwoord op sommen direct weten (uit het hoofd).

Overige leerlijnen

Bij meten gaat het over lengte, omtrek, gewicht, inhoud en volume. Bij meetkunde gaat het om het ‘doen’, bijvoorbeeld bouwplaten maken van doosjes en omgekeerd. Daarnaast rekenen de kinderen met geld en wordt het klokkijken uitgebreid met de begrippen kwartier en minuten. Ook komen verhoudingstabellen, tabellen en grafieken in beeld.

Spelling

In groep 4 t/m 8 verzorgen wij iedere dag een speplingles uit de methode Taal Actief. 

Tevens werken wij met bloon.nl Dit is een anoniem maar gepersonaliseerd oefenprogramma om de spellingwoorden in te prenten. Elke week zet de groepsleerkracht nieuwe woorden online. Na drie weken volgt er een rustweek, dit is de week van het woord- en zinnendictee.

Bekijk hier het leerlijnenoverzicht voor een gedetailleerd overzicht van de leerstof spelling.

 

Benieuwd naar Taal Actief? Bekijk hiernaast de introductiefilm.

Taal

In groep 4 t/m 8 verzorgen wij iedere dag een taalles uit de methode Taal Actief. Het eerste halfjaar staan woordsoorten centraal. We leren dan wat een lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord en werkwoord is. Het tweede halfjaar staan zinsdelen centraal. We leren dan wat een wanneer-deel, wie-deel en waar-deel is.

Andere vakken

Op onze school bieden we een breed onderwijsprogramma aan. Bij Engels leren leerlingen zowel mondeling als schriftelijk te communiceren en moedigen we ze aan om zich vrij te uiten. In wereldoriënterende vakken zoals natuur, geschiedenis, verkeer en aardrijkskunde ontdekken kinderen de wereld en haar geschiedenis, en leren ze ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen. Sociaal-emotionele vaardigheden worden versterkt via het programma ‘De Vreedzame School’. Voor godsdienstonderwijs verdiepen leerlingen zich in de islam met onze specifieke onderwijsmethoden. Bewegingsonderwijs bevordert een breed scala aan vaardigheden, waarbij plezier in bewegen centraal staat, uitgevoerd binnen en buiten.

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.