Leerplicht

Leerplichtambtenaar Gemeente Utrecht

Kim van Bale

Ik ben Kim van Bale en werk als leerplichtambtenaar bij de Gemeente Utrecht. Vanuit de afdeling leerlingzaken ben ik betrokken bij de school van uw kind. De school doet een verzuimmelding bij Leerplicht wanneer uw kind zonder geldige reden niet op school is. Ook kan school mij betrekken bij vragen rondom de schoolgang van uw kind. Samen met de andere kernpartners sluit ik dan aan bij een overleg. Belangrijk om te noemen is: de leerplichtambtenaar richt zich niet alleen op de plicht om naar school te gaan, maar houdt zich vooral ook bezig met het recht op onderwijs.