De leden

De leden van de leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit de volgende leden:

-
Secretaris
-
Voorzitter
-
lid
-
lid