Groep 3

Klassenouders

Klassenouder in groep 3A
Klassenouder in groep 3B

Taalinhouden:

Technisch lezen

Voor het technisch lezen gebruiken wij de methode veilig leren lezen tweede maan versie. Alle klanken worden aangeleerd door middel van structureerwoorden. Als alle klanken na kern 6 aangeleerd zijn, komt het accent nog meer te liggen op het vlot en correct lezen. Het doel is om de leerlingen zo goed mogelijk technisch te leren lezen om in hun latere schoolcarrière deze vaardigheden te kunnen gebruiken.

Begrijpend luisteren:

Aan de hand van de map begrijpend luisteren en woordenschat worden elke week 2 prentenboeken, informatieve teksten, gedichten en andere teksten aangeboden. Hierbij komen de leerlingen in aanraking met de begrijpend leesstrategieën die de leerlingen in de bovenbouw zelf moeten gaan toepassen.

Pennenstreken

Vanaf groep 3 gaan de leerlingen beginnen met schrijven. Hiervoor gebruiken wij de methode pennenstreken letterversie. Het schrijven in groep 3 gaat gelijk op met het leren lezen. De letters die de leerlingen leren lezen, leren ze ook schrijven. Als alle letters aangeboden zijn komt het accent te liggen op de verbindingen tussen de letters zodat de leerlingen met het verbonden schrift kunnen gaan schijven.

Rekeninhouden:

Alles telt:

In groep 3 gaan de leerlingen beginnen met het werken met alles telt. Deze methode is een doorgaande methode van groep 3 t/m 8 met ene opbouwende lijn om de leerlingen zo goed mogelijk te leren rekenen. De methode bestaat uit 6 blokken van 6 weken. Een aantal domeinen voor de leerlingen in groep 3 zijn: rekenen met geld, getalrelaties en getalbegrip, meten en meetkunde, optellen aftrekken en klokkijken. Daarnaast werken wij in groep 3 ook met sprongen vooruit om de rekenvaardigheid van leerlingen nog meer te verbeteren.