Home

Groepen

Bekijk al onze groepen en de bijbehorende informatie over leermethodes, documenten en vakken

Documenten

Bekijk onze schoolgids, jaarkalender, schoolveiligheidsplan, schoolplan en organogram.

Aanmelden

Wil jij jouw kind aanmelden bij ons op school? Klik dan op de onderstaande button

Wie zijn wij?

De Al Hambra is een reguliere basisschool op islamitische grondslag voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Dit houdt in dat de Islam (de Qor’aan en de Soennah) richtinggevend is voor ons pedagogisch en onderwijskundig handelen.

 

Wij vinden het belangrijk om vanuit een specifiek levensbeschouwelijk kader onze leerlingen te begeleiden in hun ontwikkeling en een stevige basis te bieden voor het latere functioneren en participeren in deze pluriforme maatschappij. Dat levensbeschouwelijk kader is bij ons de Islam. Wij putten hieruit om onze leerlingen kennis, waarden, normen, sociale vaardigheden en burgerschapszin bij te brengen.

 

De islamitische identiteit op onze school komt tot uiting in de godsdienstlessen, de dagelijkse rituelen (gebeden), de islamitische feesten en bovenal in de manier waarop we omgaan met elkaar. Wij hechten er waarde aan dat er respect is voor elkaar en op een goede (islamitische) manier met elkaar wordt gecommuniceerd en omgegaan.

Leerjaren

Groep 1

Groep 2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Medezeggenschapsraad

Bekijk hieronder onze onderwerpen m.b.t. MR.

Contact

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag! Neem contact met ons op!

U kunt ons ook op Instagram volgen