Groep 1/2

Klassenouders

Klassenouder groep 1-2A
Klassenouder groep 1-2B
Klassenouder groep 1-2C
Klassenouder groep 1-2D

In groep 1/2  werken we met behulp van de Piramidemethode thematisch aan de SLO doelen die de overheid heeft vastgesteld.

 

Naast de piramidemethode zetten we de volgende methodes ook in: fonemisch bewustzijn, gecijferd bewustzijn en LOGO 3000.

Het Piramide VVE-programma is door Cito ontwikkeld voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Wij stimuleren kinderen in hun ontwikkeling door een combinatie van spelen, werken en leren. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen speciale aandacht in de vorm van tutoring, taalstimulering en spel. Ouders worden betrokken bij het programma door onder andere thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind in de speelzaal of op school heeft gedaan.

Met LOGO 3000 hebben de leerkrachten een instrument in handen om flexibel, binnen de bestaande thema’s kinderen veel extra woorden aan te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke taalverwerving. Zo leren de kleuters alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Amsterdamse Kleuters (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 3.

Met deze methode werken we gestructureerd en didactisch verantwoord aan het fonemisch bewustzijn van kinderen. Fonemisch bewustzijn staat voor ‘het bewustzijn van klanken in woorden’ en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3.

Rekenen is één van de belangrijkste vaardigheden die kinderen op de basisschool leren. Onderzoek toont aan dat met een vroege aanpak, rekenproblemen te voorkomen zijn. Met behulp van de methode Gecijferd bewustzijn bieden de leerkrachten lessen aan om (voorbereidend) rekenen met kleuters vorm te geven en tijdig achterstanden te signaleren. Dit draagt bij aan een goede rekenstart in groep 3.

Taalinhouden:

Mondelinge taalvaardigheid

1a. woordenschat en woordgebruik
1b. vloeiend en verstaanbaar praten
1c. luisteren
1d. gesprekjes voeren
1e. mening uiten en vragen stellen

Ontluikende- en beginnende geletterdheid

2a. leesplezier 
2b. oriëntatie op boek en verhaal 
2c. oriëntatie op geschreven taal 
2d. fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe

Taalbeschouwing/ Meta linguïstische vaardigheden

3a. praten over taal en taalgebruik
3b. nadenken over taal

Rekeninhouden:

Rekenen

1a. omgaan met de telrij
1b. omgaan met hoeveelheden
1c. omgaan met getallen
2a. lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht
2b. tijd
2c. geld
3a. oriënteren en lokaliseren
3b. construeren
3c. opereren met vormen en figuren

Thema herfst:

Thema herfst groep 1/2
Thema herfst groep 1/2
Bekijk Document

Ouderavond:

Ouderavond groep 1/2
Ouderavond groep 1/2
Bekijk Document