Woordenschat groep 5

Woorden en woordclusters

De kinderen krijgen in het basismateriaal per jaargroep ruim 400 woorden aangeboden volgens de aanpak Met woorden in de weer. Alle themawoorden komen minimaal zes keer aan bod.

Onthoudstrate gieën

De kinderen krijgen per jaargroep acht lessen aangeboden die specifiek zijn gericht op het leren onthouden van woorden en woordbetekenissen. Hierbij worden de woordstructuren ingezet.

Instapkaart woordenschat
Instapkaart woordenschat
Bekijk Document

Handige websites om te oefenen:

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.