Wereldoriëntatie groep 5

Bij de wereldoriënterende vakken (natuur, verkeer, geschiedenis en aardrijkskunde) leren kinderen over de wereld waarin ze leven. Ze ontdekken de wereld om hen heen, hoe die eruit ziet, hoe die is ontstaan, wat er in het verleden gebeurd is, hoe je je daarin kunt bewegen, welke spelregels er gelden in onze samenleving, en hoe we daar als mens in dienen te staan.

 

Bij geschiedenis leren de leerlingen vooral zich te oriënteren op het verleden in relatie tot het heden. Bij aardrijkskunde gaat het vooral om het ontwikkelen van ruimtelijk bewustzijn. Bij natuur maken de leerlingen kennis met de levende en niet-levende natuur. Bij verkeer (Gezond en redzaam gedrag) leren de kinderen zich te handhaven in de maatschappij en in het verkeer.

Methoden:

Geschiedenis:

Wijzer door de tijd

Aardrijkskunde:

Wijzer door de wereld

Natuur:

Wijzer door natuur en techniek

Verkeer

Wijzer door het verkeer

Elke week hebben de leerlingen een les geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek en verkeer.

Na 4 weken volgt een toets van de geleerde lesstof.  De leerlingen krijgen een samenvatting

mee naar huis om de lesstof nog eens goed door te nemen.

Handige websites om te oefenen:

www.bloon.nl  www.nieuwsbegrip.nl www.redactiesommen.nl www.rekenen-oefenen.nl http://oud.onlineklas.nl /tafeldiploma http://www.tafelsoefenen.nl https://www.spellingoefenen.nl https://www.taal-oefenen.nl/taal-groep-5

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.