Taal groep 5

In groep 4 t/m 8 verzorgen wij iedere dag een taalles uit de methode Taal Actief. Taal Actief bestaat uit de volgende lesstof:

Taal verkennen: Verkennen van tekens

Leerdoelen: alfabetiseren op de eerste, tweede en derde letter, uitroepteken, komma, hoofdletter bij persoonsnamen en aardrijkskundige namen.

Verkennen van woorden

Leerdoelen: werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, verkleinwoord met -etje/-kje, (On)regelmatige trappen van vergelijking, basisvorm van woorden, voorzetsels, persoonlijke voornaamwoorden, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, mannelijke en vrouwelijke persoonsnamen, lidwoord.

Verkennen van werkwoorden

Deze leerlijn bereidt de kinderen voor op de leerlijn werkwoordspelling die vanaf groep 6 begint. Kennis van grammaticale begrippen en het inzicht in relaties tussen zinsdelen zijn voorwaarden voor het correct schrijven van de uitgangen bij werkwoordspelling.

Verkennen van zinnen

Leerdoelen: Zinnen uitbreiden met wat-wanneer-waar-deel, zinnen samenvoegen met voegwoorden, gebiedende wijs, onderwerp.

Verkennen van taalgebruik

Leerdoelen: standaard- en streektaal, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, open en gesloten vragen.

Woordenschat thema's

Woordenschat thema 1
Woordenschat thema 1
Bekijk Document
Woordenschat thema 4
Woordenschat thema 4
Bekijk Document
Woordenschat thema 5
Woordenschat thema 5
Bekijk Document
Woordenschat thema 6
Woordenschat thema 6
Bekijk Document
Woordenschat thema 7
Woordenschat thema 7
Bekijk Document
Woordenschat thema 8
Woordenschat thema 8
Bekijk Document

Handige websites om te oefenen:

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.