Spelling & schrijven groep 5

In groep 4 t/m 8 verzorgen wij iedere dag een spellingles uit de methode Taal Actief.    

                          

 In groep 5 worden de volgende soorten spellingswoorden geleerd:

Luisterwoorden

Spellingcategorieën: Woorden met ng/nk, eer/oor/eur, aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw.

Weetwoorden

Spellingcategorieën: Woorden met cht/ch, ei/ij, be-/ge-/ver-/te-, -ig/-lijk, au/ou, cht/ch.

Regelwoorden

Spellingcategorieën: Woorden met eind -d, open en gesloten lettergreep, -je/-tje/-etje, vergrotende en overtreffende trap, -elen/-eren/enen, samenstellingen zonder tussenletter, woorden waarbij f verandert in v, woorden waarbij s verandert in z.

Tevens werken wij met bloon.nl Dit is een anoniem maar gepersonaliseerd oefenprogramma om de spellingwoorden in te prenten. Elke week zet de groepsleerkracht nieuwe woorden online. Na drie weken volgt er een rustweek, dit is de week van het woord- en zinnendictee.

Bekijk het leerlijnenoverzicht voor een gedetailleerd overzicht van de leerstof spelling.

Benieuwd naar Taal Actief? Bekijk de introductiefilm.

Spellinghulpjes
Spellinghulpjes
Bekijk Document
Spelling instapkaart
Spelling instapkaart
Bekijk Document

Schrijven

Met het schrijfonderwijs willen we dat onze leerlingen een leesbaar handschrift voor zichzelf en anderen ontwikkelen en verder vlot en verzorgd leren schrijven (met het juiste gebruik van hoofdletters en kleine letters, en interpuncties). 2 x in de week wordt er een schrijfles gegeven in groep 5. De methode die we gebruiken heet “Pennestreken”.

Handige websites om te oefenen:

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.