Sociaal-emotionele ontwikkeling groep 5

Kinderen leren op school niet alleen cognitieve vaardigheden, maar ook sociale en emotionele vaardigheden. Dit hebben zij nodig om met zichzelf en anderen op een adequate manier om te gaan. Op school wordt hier methodisch aandacht aan besteed. Wij gebruiken hiervoor het concept de Vreedzame school.

Handige websites om te oefenen:

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.