Lezen groep 5

Lezen

In groep 5  ligt het accent op het vlot en correct lezen. Dit wordt geoefend met behulp van onze nieuwe leesmethode Station Zuid. Wij geven dagelijks een leesles, waarbij er vier keer in de week wordt gewerkt aan technisch lezen, en één keer in de week aandacht wordt besteed aan leesbevordering.  Uw kind krijgt geregeld een ‘code’ mee naar huis. Vul deze in op www.debrandweerclub.nl, en lees een spannend verhaal!

 

Benieuwd naar Station Zuid? Bekijk de introductiefilm.

Wij adviseren alle kinderen om 30 minuten per dag te lezen. Uiteraard kan dit verdeeld worden in twee of drie stukken. Vraag uw kind wat hij/zij heeft gelezen, dit bevordert het begrijpend lezen. U kunt bijvoorbeeld de volgende vragen stellen:

Ga samen met uw kind naar de bibliotheek en kies geschikte boeken uit:

1.

Zorg voor een passend leesniveau. Te makkelijk werkt demotiverend en te moeilijk kan juist frustratie opwekken. De leerkracht kan vertellen welk AVI- niveau uw kind beheerst.

2.

zorg voor interessant boeken. Houdt uw kind van ridders? Zoek samen een boek uit over ridders. Ook informatieve boeken zijn goed voor de leesontwikkeling van uw kind. U kunt de medewerkers van de bibliotheek om hulp vragen.

3.

Stel vragen over het boek. Gebruik bovenstaande vragen ter inspiratie.

Nieuwsbegrip

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. Veel scholen gebruiken Nieuwsbegrip om kinderen te leren hoe ze teksten moeten lezen en leren begrijpen. Want begrijpend lezen is heel belangrijk, op school maar ook daarbuiten.

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst de lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt.

Strategieën zijn hulpmiddelen die worden aangeleerd om de tekst beter te begrijpen:

Strategieën die aangeboden worden:

Voorspellen

Je kijkt naar de titel, de kopjes en de plaatjes bij de tekst. Dan bedenk je: waar zal de tekst over gaan?

Vragen stellen

Tijdens het lezen stel je vragen over wat je leest. Je stelt ook na het lezen van de tekst vragen.

Moeilijke woorden

Je let op moeilijke woorden. Je bedenkt wat ze betekenen.

Verwijswoorden

Voorbeelden van verwijswoorden zijn hij, zij, ze, het, haar, hem, hun, die er, daar.

Je zoekt in de tekst wie of wat ermee wordt bedoeld.

Samenvatten

Je vertelt in het kort waar de tekst over gaat. Je kijkt wat het belangrijkste is.

Het tekstniveau is niveau A. Twee keer in de week krijgen de leerlingen een les begrijpend lezen.

Nieuwsbegrip voor thuis

De leerlingen kunnen thuis ook aan de slag met nieuwsbegrip.  Zij hebben daarvoor een inlognaam en wachtwoord ontvangen.Ga naar de website van Nieuwsbegrip.nl en log (rechtsboven) in met de inlognaam en het wachtwoord.

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.