Bewegings onderwijs groep 5

Bewegingsonderwijs is erop gericht dat de leerlingen kennis, inzicht en vaardigheden verwerven die nodig zijn om op een verantwoorde manier deel te nemen aan de bewegingscultuur. Het gaat daarbij om een breed aanbod van bewegings- en spelactiviteiten. Het plezier beleven aan het deelnemen aan verschillende bewegings-situaties staat centraal. Het gaat in de eerste plaats om het bijbrengen van een breed scala aan bewegingsvaardigheden voor ieder kind. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 gymmen in onze inpandige speelzaal en de kinderen van de groepen 4 tot en met 8 in de gymzaal van een andere school in de buurt. Methode: Basislessen bewegingsonderwijs.

 

2 x keer per week is er gym. Op maandag-en woensdagochtend.

Handige websites om te oefenen:

Contact met de leerkracht:

Heeft u inhoudelijke vragen over deze pagina? Neem contact op met de groepsleerkracht.